Arkivet innehåller 36.700 bilder från Klippan med omnejd tagna av fotografen Axel Blomgren under perioden 1897-1955.

Axel Jonathan Blomgren föddes den 14 september 1867 i Vällehorva i Misterhults församling, Kalmar län, och avled den 5 januari 1961 i Klippan (93 år gammal). Axel var son till predikanten och skönskrivaren Josef Blomgren (1835-1922) och Kristina Maria Gabrielsdotter (1840-1894) och gifte sig 1897 med Nelly Lydia Elisabet Fagerlin (1876-1928).

Axel och hans hustru bosatte sig i Klippan där han hade Fotoateljé och Bokhandel på Järnvägsgatan i mer än 60 år.

Året efter Axels bortgång skänkte hans dödsbo större delen av hans foto-negativ (glasplåtar) till dåvarande Kulturnämnden i Klippans kommun. När byggnaden som inhyst Blomgrens ateljé skulle rivas hittades fler glasplåtar på vinden. Dessa plåtar togs om hand av Klippans Hembygdsförening.

1977 gjorde landsantikvarien Åke Werdenfels en inventering av Arkivet och konstaterade att ett stort antal av bilderna var av stort, allmänt kulturhistoriskt intresse.

Kommunens och Hembygdsföreningens bilder förvarades i två separata arkiv fram till 1978 då man kom överens om att slå samman arkiven till ett arkiv under gemensamt ägande (4/5 respektive 1/5) och gemensam förvaltning.

I början av 1990-talet skapades ett enkelt dataprogram för administration av Arkivet och under perioden 1994-1999 utfördes första scanningen av glasplåtarna (med AMU-bidrag). Samtidigt bedrevs ett intensivt arbete, i Hembygdsföreningens regi, med identifiering av bilderna. De scannade bilderna och, i mån av tillgång, de tillhörande texterna lades in i dataprogrammet.

Vid slutet av 1900-talet, då AMU-bidrag ej längre var tillgängligt, upphörde inmatningen av information i databasen, men identifieringen av bilderna fortsatte i Hembygdsföreningens regi.

Vid tiden då det ursprungliga programmet skapades var utrymmet på datorns hårddisk en mycket begränsande faktor och bildern scannades därför i mycket låg upplösning. Bildstorleken var för det mesta endast 40-50kb vilket innebar att bilderna oftast inte kunde skrivas ut med acceptabel kvalité från det gamla programmet. Detta medförde att man måste använda de känsliga glasplåtarna varje gång en ny kopia skulle göras. Många plåtar har blivit skadade.

2012 träffades en överenskommelse mellan Kultur- och Fritidsnämnden i Klippans kommun, Klippans Hembygdsföreningen och Åsbo Släkt- och Folklivsforskare med syftet att skapa en ny Databas av Blomgrens bildarkiv.

Kultur- och Fritidsnämnden har åtagit sig att scanna om bilderna och arkivera de högupplösta digitala originalen i en säker datamiljö - samt att göra digitala kopior som är anpassade att använda i den nya databasen.

Hembygdsföreningen och Släktforskarna har åtagit sig att komplettera bildtexterna, korrigera felaktigheter och att lägga in bilder och information i en ny databas.

Tommy Brask har lagt ner mycket ideellt arbete i projektet och skapat det nya programmet med avancerade sökfunktioner för hantering av den nya databasen som nu är tillgänglig på Internet.

Komplettering med nyscannade bilder pågår och bildtexterna kompletteras kontinuerligt.