Ansökan om inloggningsuppgifter för
tillgång till Blomgrens Bild-Arkiv


Betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare är behöriga att få tillgång till databasen utan extra kostnad under förutsättning att bestämmelserna om Nyttjanderätt som står på https://www.blomgrensbilder.se följs.

Använd den e-post adress som du fått av din Internet leverantör. Om du inte redan har en sådan adress så kan du begära att få en. Internet leverantören tillhandahåller e-post adress gratis till sina kunder.

Anmälningsformulär
Förnamn
Efternamn
Telefon
Epost
Medlem i och Medlemsnummer
Jag har läst igenom och accepterar att följa bestämmelserna om Nyttjanderätt som står på https://www.blomgrensbilder.se

Efter kontroll av behörighet skickas användarnamn och lösenord till den Epost adress som Du angivit.